Giá : 18,000₫

Chai Thủy Tinh 420ml In Chữ HELLO MASTER

Chai Thủy Tinh 420ml In Chữ HELLO MASTER

- Kích Thước : Đường kính 0,0cm - Chiều cao 0,0cm
                         Đường kính miệng 0,0cm
- Dung tích   : 420ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Vàng Hoặc Đen
- Giá sỉ          : Từ 9,500 đến 11,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: