Giá : 12,000₫

Chai Thủy Tinh 500ml Cao nắp thiết

- Kích Thước : Đường kính 7,0cm - Chiều cao 21cm
                         Đường kính miệng 4,0cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Vàng, Trắng hoặc Đen
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 13,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: