Giá : 15,000₫
Chai Starbuck 500ml nắp thiết

- Kích Thước : Đường kính 7,0cm - Chiều cao 20,0cm
                         Đường kính miệng 4,0cm
- Dung tích   : 500ml (350ml, 500ml)
- Loại nắp     : nắp nhựa Đen, Vàng, Trắng, Bạc
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 14,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: