Giá : 13,000₫

Hũ lục giác 500ml Nắp Thiết

- Kích Thước : Đ.kính 10.05cm - Chiều cao 9.5cm
                       Đường kính miệng 7.3cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Vàng hoặc Đen
- Giá sỉ          : Từ 5,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: