Giá : 15,000₫

Hũ lục giác 750ml Nắp Thiết

- Kích Thước : Đ.kính 11.0cm - Chiều cao 12.0cm
                       Đường kính miệng 8.5cm
- Dung tích   : 750ml
- Loại nắp     : nắp Vàng hoặc Đen
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 14,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: