Giá : 14,000₫
Chai Thủy Tinh 500ml nắp gỗ Ép

- Kích Thước : Đường kính 6,5cm - Chiều cao 22,5cm
                         Đường kính miệng 3,5cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Gỗ ép
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 14,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: