Giá : 90,000₫

Bình Pha lê Đựng rượu 750ml - BCR2

- Kích Thước : Đường kính 12.0cm - Chiều cao 27.0cm
                        Đường kính miệng 3.0cm
- Dung tích   : 750ml
- Loại nắp     : nắp Thủy Tinh có ron nhựa
- Giá sỉ          : Từ 70.000 đến 90.000(Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: