Giá : 50,000₫

( 01 Cái Bình - 1300ml )

Bình Quai rót Thủy Tinh 1300ml
- Kích Thước : Đ.kính miệng 9.5cm - Chiều cao 24.0cm
- Dung tích   : 1300ml
- Loại nắp     :  nắp nhựa Trắng trong
- Giá sỉ          : Từ 20,000 đến 35,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể )

Chia sẻ: