Giá : 45,000₫

( 01 Bình - 1000ml )

Bình Quai rót Sọc 1000ml
- Kích Thước : Đ.kính cm - Chiều cao cm
- Dung tích   : 1000ml
- Loại nắp     :  nắp nhựa
- Giá sỉ          : Từ 20,000 đến 35,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể )

Chia sẻ: