Giá : 12,000₫

Chai 350ml nắp gỗ Ép

- Kích Thước : Đường kính 5,5cm - Chiều cao 20,0cm
                         Đường kính miệng 3,5cm
- Dung tích   : 300ml
- Loại nắp     : nắp Gỗ ép
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 12,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: