Giá : 14,000₫

( Set 06 Chai - 500ml )

Chai 500ml nắp gỗ Ép
- Kích Thước : Đường kính 6,5cm - Chiều cao 22,5cm
                         Đường kính miệng 3,5cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Gỗ ép
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: