Giá : 66,000₫

( Set 06 Chai - 300ml )

Chai Lùn 300ml Nắp Thiết
- Kích Thước : Đường kính 0,0cm - Chiều cao 0,0cm
                         Đường kính miệng 0,0cm
- Dung tích   : 300ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Vàng Hoặc Đen
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: