Giá : 8,000₫
Chai Thủy Tinh 250ml nắp thiết

- Kích Thước : Cạnh Vuông 4,6cm - Chiều cao 21,0cm
                         Đường kính miệng 2,5cm
- Dung tích   : 250ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Vàng
- Giá sỉ          : Từ 5,000 đến 8,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: