Giá :

Hết Hàng

- Kích Thước : Đường kính 3,5cm - Chiều cao 13,5cm
                         Đường kính miệng 3,5cm
- Dung tích   : 200ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Đen, Vàng, Trắng, Bạc
- Giá sỉ          : Từ 4,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: