Giá : 15,000₫

Chai Thủy Tinh Nắm Lùn 250ml Nắp Nhựa

- Kích Thước : Đường kính 6,0cm - Chiều cao 12cm
                         Đường kính miệng 5,0cm
- Dung tích   : 250ml
- Loại nắp     : nắp nhựa đen
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 15,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: