Giá : 16,000₫

Chai Thủy Tinh Tròn 500ml nắp thiết

- Kích Thước : Đường kính 6,5cm - Chiều cao 30,0cm
                         Đường kính miệng 2,5cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Thiết đen
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 14,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: