Giá : 6,000₫

Chai Tinh dầu nâu 100ml

- Kích Thước : Đường kính 4.5cm - Chiều cao 11.5cm
                         Đường kính miệng 1.2cm
- Dung tích   : 100ml (5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml)
- Loại nắp     : nắp nhựa nhỏ giọt đen
  (Luu ý : Giao hàng từ 10 Chai trở lên)                      

Chai nâu 100ml         Lẻ       (>10 Chai)         2 Vỉ          (102 Chai)      1 Thùng      (153 Chai)
6,000 Vnđ 3,700 Vnđ Liên hệ
Tổng 153 Chai 1 thùng ( 3x[1 vỉ 153chai])
Chia sẻ: