Giá :

Chai Tròn 1 lít Nắp Gài ( có Khía )

- Kích Thước : Đường kính 9.0cm - Chiều cao 32.0cm
                        Đường kính miệng 2.0cm
- Dung tích   : 1000ml
- Loại nắp     : nắp Gài có cao su rất kín
- Giá sỉ          : Từ 15.000 đến 25.000(Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: