Giá :

Chai Vuông 1 lít Nắp Gài

- Kích Thước : Cạnh 8.0cm - Chiều cao 32.0cm
                        Đường kính miệng 2.0cm
- Dung tích   : 1000ml
- Loại nắp     : nắp Gài có cao su rất kín
- Giá sỉ          : Từ 15.000 đến 25.000(Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: