Giá : 8,000₫

Hũ Ong 100ml nắp Thiết

- Kích Thước : Đường kính 10cm - Chiều cao 15cm
                         Đường kính miệng 5cm
- Dung tích   : 100ml (100ml;200ml,500ml;750ml)
- Loại nắp     : nắp Thiết Đen (Vàng) - Đ.kính ∅25
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 8,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: