Giá : 14,000₫

Hũ Vuông 750ml Nắp Thiết

- Kích Thước : Cạnh vuông 7.0cm - Chiều cao 13,0cm
                         Đường kính miệng 7,0cm
- Dung tích   : 750ml (730ml)
- Loại nắp     : nắp Thiết Đen, Vàng
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 12,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: