Giá : 120,000₫

( lỐ 12 Cái - 10,000đ/Ly)

Ly 02 Tầng 202ml
- Kích Thước : Chiều cao 8.75cm- Đ. kính miệng 7.1cm
- Dung tích   : 202ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 7,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: