Giá : 216,000₫

( Lố 12 ly -310ml )

Ly ALAKA SODA Sọc Nhỏ
- Kích Thước : Đường kính Chân 7,5cm - Chiều cao 18,0cm
                         Đường kính miệng 7,0cm
- Dung tích   : 310ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 10,000 đến 18,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: