Giá : 135,000₫

( Lố 12 ly - 345ml )

Ly Bầu Cao 345ml
- Kích Thước : Chiều cao 13,5cm- Đ. kính miệng 7,5cm
- Dung tích   : 345ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 10,000 đến 18,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: