Giá : 186,000₫

( Lố 12 ly - 180ml )

LY KEM ÓC QUẾ 250ml
- Kích Thước : Đường kính Chân 0.0cm - Chiều cao 0,0cm
                         Đường kính miệng 0,0cm
- Dung tích   : 180ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 10,000 đến 16,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: