Giá : 13,000₫

Ly Loe 350ml

- Kích Thước : Đường kính 9,0cm - Chiều cao 13,5cm
                        Đường kính miệng 6,5cm
- Dung tích   : 350ml
- Loại nắp     : Không nắp
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 13,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: