Giá : 60,000₫

Ly Loe Vân 300ml

Ly Loe Vân 300ml
- Kích Thước : Đường kính Lớn 9,0cm - Chiều cao 13,5cm
                         Đường kính miệng 5,5cmm
- Dung tích   : 300ml
- Loại nắp     : Không nắp
- Giá sỉ          : Từ 6,000 đến 8,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: