Giá : 138,000₫

( Lố 12 ly - 240ml )

Ly Lùn Đái Khía 240ml
- Kích Thước :Chiều cao 9,7cm - Đ. kính miệng 8,0cm
- Dung tích   : 240ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 10,000 đến 18,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: