Giá : 90,000₫

( Lố 12 Cái - 7,500đ/Ly)

Ly Pha Phin Đái Sọc 160ml
- Kích Thước : Chiều cao 8,0cm- Đ. kính miệng 6,75cm
- Dung tích   : 160ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 5,000 đến 7,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: