Giá : 17,000₫

Ly Quay 500ml nắp thiết (in hinh trái Dưa)

- Kích Thước : Cạnh 7,5cm - Chiều cao 13,0cm
                        Đường kính miệng 6,5cm
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Thiết Nhiều Loại có lỗ hoặc Không
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 17,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: