Giá : 120,000₫

( Lố 12 Cái - 10,000đ/ly)

Ly Sọc Khía Cao 198ml
- Kích Thước : Chiều cao 13,3cm- Đ. kính miệng 6.6cm
- Dung tích   : 198ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 10,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: