Giá : 120,000₫

(Lố 12 Cái - 10.000/ly )

- Kích Thước : 
           Đ.kính Miệng 9.0cm - Chiều cao 9.0cm
           Đáy ly 5cm - thới sọc 3.0cm

- Dung tích   : 235ml
- Loại nắp     : không nắp
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 9,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể )

Chia sẻ: