Giá : 105,000₫

( Lố 12 ly -250ml )

Ly Trà Đá lùn Bầu 250ml
- Kích Thước : Đ.kính miệng 7.2cm - Chiều cao 9.2cm
- Dung tích   : 250ml
- Loại nắp     :  Không nắp
- Giá sỉ          : Từ 4,000 đến 5,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể )

Chia sẻ: