Giá : 72,000₫

( Lố 12 ly - 225ml )

Ly Trà đá Chặt Góc 225ML
- Kích Thước : Đường kính 7.3cm - Chiều cao 8,1cmm
- Dung tích   : 230ml
- Loại nắp     : không nắp
- Giá sỉ          : Từ 4,000 đến 6,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: