Giá : 120,000₫

( Lố 12 Cái - 10,000đ/Ly )

Ly Trà Đá Tròn Đái Cao 250ml
- Kích Thước : Đ.kính miệng cm - Chiều cao cm
- Dung tích   : 195ml
- Loại nắp     :  Không nắp
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 9,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể )

Chia sẻ: