Giá : 96,000₫

( Set 06 Ly - 500ml )

Ly Xương Rồng 500ml nắp Thiết
- Kích Thước : ( Cao 17.0cm - Đ.kính Lớn 9.0cm - Đ.kính trong miệng 4.0cm)
- Dung tích   : 500ml
- Loại nắp     : nắp Theo Bộ
- Giá sỉ          : Từ 8,000 đến 12,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: