Giá : 3,500₫

Nắp Đường kính 7.0 cm Có Lỗ ( Trắng Bạc )

- Kích Thước : Đường kính 7,5cm - Chiều cao 1,5cm
- Dùng cho ly : Tất cả loai ly quai trà sữa đk miệng 7cm
- Giá sỉ          :  Liên hệ 
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: