Giá :

Ly ALAKA SODA Sọc Lớn

- Kích Thước : Đường kính Chân 8,0cm - Chiều cao 18,0cm
                         Đường kính miệng 8,0cm
- Dung tích   : 350ml
- Loại nắp     : Không Nắp
- Giá sỉ          : Từ 10,000 đến 18,000 (Vnđ)
  (Giá sỉ phụ thuộc vào Số lượng cụ thể)

Chia sẻ: