Loading...
Tất cả danh mục
 • Gợi ý từ khóa:
 • Hũ , Chai lọ , Ly thủy tinh , 300ml , 500ml...

Nhãn Hiệu Juice GYM | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Juice GYM | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Juice GYM Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch...

Dự Án Ngân Hàng ViettinBank | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa Nhiều Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Ngân Hàng ViettinBank | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa Nhiều Màu- Cho khách hàng : Dự Án Ngân Hàng ViettinBankCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và...

Dự Án Highlands Coffee | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa Nhiều Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Highlands Coffee | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa Nhiều Màu- Cho khách hàng : Dự Án Highlands CoffeeCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn...

Nhãn Hiệu Quyen Milk | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Quyen Milk | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Quyen MilkCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in...

Nhãn Hiệu K_Company | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu K_Company | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu K_Company | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 MàuCông ty TNHH chai lọ thủy tinh...

Nhãn Hiệu Ngọc Thạch Quán | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Ngọc Thạch Quán | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Ngọc Thạch Quán | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 MàuCông ty TNHH...

Nhãn Hiệu Thảo Dược Sắc Hồng | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Thảo Dược Sắc Hồng | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Thảo Dược Sắc HồngCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp...

Nhãn Hiệu Ocean food | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Ocean food | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Ocean food Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch...

Dự Án Happy New Year | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Happy New Year | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Dự Án Happy New Year | In Lụa Quà Tặng Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung...

Nhãn Hiệu Ha Pham Food | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Ha Pham Food | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Ha Pham Food | In Lụa Bao Bì Sản PhẩmCông ty TNHH chai lọ thủy tinh -...

Nhãn Hiệu NKspa | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu NKspa | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu NKspa Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực...

Dự Án Pepsico | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa Nhiều Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Pepsico | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa Nhiều Màu- Cho khách hàng : Dự Án Pepsico | In Lụa Thương HiệuCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và...

Nhãn Hiệu Serum Sắc Hồng | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Serum Sắc Hồng | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Serum Sắc HồngCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ...

Nhãn Hiệu Cafe LaViet | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Cafe LaViet | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Cafe LaViet | In Lụa Bao Bì Sản PhẩmCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài...

Nhãn Hiệu Đại Ly Honda Thanh Danh | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Đại Ly Honda Thanh Danh | In Lụa Quà Tặng , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Đại Ly Honda Thanh DanhCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp...

Nhãn Hiệu P.juice | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu P.juice | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu P.juiceCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in...

Nhãn Hiệu Onelife | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Onelife | In Lụa Thương Hiệu , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu OnelifeCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực...

Dự Án Tp. Vị Thanh - Hậu Giang | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Tp. Vị Thanh - Hậu Giang | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Dự Án Tp. Vị Thanh - Hậu GiangCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa...

Dự Án Chúc Tết Huyện Cao Lãnh | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Chúc Tết Huyện Cao Lãnh | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Dự Án Chúc Tết Huyện Cao LãnhCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn...

Dự Án Huyện Ủy Châu Thành | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Dự Án Huyện Ủy Châu Thành | In Lụa Dự Án Cơ Quan , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Dự Án Huyện Ủy Châu ThànhCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp...

Nhãn Hiệu The Organic Juice | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu The Organic Juice | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu The Organic JuiceCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ...

Nhãn Hiệu Water pongdang Enjoy Handa Detox | In Lụa Qùa Tặng Khuyến Mãi , In Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Water pongdang Enjoy Handa Detox | In Lụa Qùa Tặng Khuyến Mãi , In Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Water pongdang Enjoy Handa DetoxCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp...

Nhãn Hiệu Yến Sào Hoa Mai | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , In Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Yến Sào Hoa Mai  | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , In Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Yến Sào Hoa MaiCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp...

Nhãn Hiệu Trà Sữa The BOBA | In Chai lọ PET , in Lụa 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: Nhãn Hiệu Trà Sữa The BOBA  | In Chai lọ PET , in Lụa 1 Màu- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Trà Sữa The BOBA Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai...

Nhãn Hiệu Serum Beautiful Angel | In Chai lọ Mỹ Phẩm , 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh Serum 20ml- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Serum Beautiful AngelCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy...

Nhãn Hiệu DAY | In Lụa Bao Bì Sản Phẩm , 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh 250ml Nắp Thiết- Cho khách hàng : Nhãn Hiệu Cafe Nước Ép DAYCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai...

Inox Cao Cấp Thành Công | In Lụa Quà Tặng Doanh Nhiệp , 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: In Ly Thủy Tinh - Cho khách hàng : Inox Cao Cấp Thành Công | In Lụa Quà Tặng Doanh NhiệpCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực...

Đại Hội X Chi cục Thuế | In Lụa Quà Tặng , 1 Màu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh 500ml Nắp Dây- Cho khách hàng : Qua Tặng Đại Hội X Chi cục ThuếCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp...

In Chai Thủy Tinh 300ml

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh 300ml Nắp Dây- Cho khách hàng : Qua Tặng OneLifeCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy...

In Chai Thủy Tinh 420ml

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai Nhựa Pet Đầu Gấu - Cho khách hàng : Trà Sữa GoldTeadCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy tín -...

In chai nhựa Pet Đầu Gấu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai Nhựa Pet Đầu Gấu - Cho khách hàng : Mama ChuêCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy tín - chất...

In chai Detox Deva

1₫

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh 260ml nắp Thiết- Cho khách hàng : Detox DevaCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy tín...

In Chai Thủy Tinh 100ml

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh phun mờ 100ml - Cho khách hàng : Chai Dầu Dừa Công ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy tín...

In chai Thủy Tinh 500ml Nắp Dây

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh 500ml nắp Dây đeo- Cho khách hàng : Trà Sữa An ChaCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo...

In Chai Serum nâu

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh Serum nâu 10ml, 20ml, 50ml - Cho khách hàng : Thảo Dược Gia TruyềnCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai...

In Chai 300ml Nắp Dây

1₫

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh nắp dây 500ml - Cho khách hàng : Yến Sào HOA MAICông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo...

In Chai 500ml Nắp Dây

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh nắp dây 500ml - Cho khách hàng : Đại lý HONDA Thanh DanhCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm...

In Chai 500ml Nắp Dây

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai thủy tinh nắp dây 500ml - Cho khách hàng : Đại lý Piggio Vespa Tuấn Giang Bình PhướcCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp...

In Chai Serum 50ml

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Inchailo
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: In Chai Serum - tinh dầu 50ml - Cho khách hàng ở Bình DươngCông ty TNHH chai lọ thủy tinh - Nhựa Sài Gòn Cung cấp chai lọ và dịch vụ in ấn trực tiếp lên chai đảm bảo uy tín...

Chai Thủy Tinh Vuông Cổ Lệch 280ml Nắp Đóng Mạ Nhôm

( 280ml | Nút Gỗ Ép )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CVCL-280
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CDCL.280- Kích thước : - Dung tích :280ml- Loại Nắp : nắp đóng mạ Nhôm- Trọng lượng :250gr-500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi...

Chai Thủy Tinh vuông mini 100ml nắp nhôm

( 100ml | Nắp Nhôm )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 100ml | CVM.100
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CVM.100- Kích thước : Xem chi Tiết- Dung tích : 100ml- Loại Nắp : nắp Nhôm - Trọng lượng :350-400gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi...

Chai Thủy Tinh Nâu Tròn Nắp Nhôm 500ml | 1000ml | Tùy Chọn Dung Tích

( 500ml | 1000ml | Nắp Nhôm )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 500ml | CTN-500
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CTN- Kích thước : Theo Dung Tích - Dung tích : 500ml | 1000ml- Loại Nắp : nắp Nhôm Bạc hoặc Vàng- Trọng lượng :250gr-500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

Chai thủy Tinh vuông 350ml nút gỗ

( 350ml | Nắp Gỗ Ép )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 350ml | CV-350G
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CV-350G- Kích thước : Xem chi Tiết- Dung tích : Nắp Gỗ Ép- Trọng lượng :300gr - 500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi...

Chai Thủy Tinh Vuông 350ml Nắp Dây xách

( 350ml | Nắp Dây xách )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 350ml | CV-350D
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CV-350D- Kích thước :(Cao 16.5cm - Đường kính Miệng 3.5cm - Đái 5.6cm)- Dung tích : 350ml- Loại Nắp : nắp có Dây Đeo- Trọng lượng :300gr- Trình trạng : Mới...

Chai thủy tinh nắp cài Giara 1100ml , Nắp Gài Thép

( 1100ml | Gài Thép không gỉ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 500ml | GSG-500
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : GSG-1100ml- Dung tích : 1100ml- Loại Nắp : Nắp Nhựa có gọng Thép- Trọng lượng :250gr đến 550gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật...

Chai thủy tinh nắp cài Giara Lùn 250ml | 500ml , Nắp Gài Thép

( 250ml | 500ml | Gài Thép )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 250ml | GSG-250
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : GSG-500 | GSG-250- Dung tích :500ml , 250ml - Loại Nắp : Nắp Nhựa có gọng Thép- Trọng lượng :250gr đến 550gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Chai Thủy tinh Nắp Inox Dây Nhiều Màu

( 350ml | Nắp Dây Đeo )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CV.350 | 350ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Kích thước tùy mẫu- Dung tích : 300ml , 500ml- Loại Nắp :  Inox lõi nhựa có Dây nhiều màu- Trọng lượng :250gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship...

Chai Thủy Tinh Tròn Cao 200ml Nắp Thiết

( 200ml | Nắp Thiết )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 200ml | CSC.200
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CSC-200- Kích thước : Xem chi Tiết- Dung tích : 200ml- Loại Nắp : nắp Nhôm - Trọng lượng :350-400gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi...

Chai Thủy Tinh Dẹp Nắp Nhựa | Tùy Chọn Dung tích

( 250ml | 350ml | 500ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CDNN-250
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CDNN- Kích thước : - Dung tích : 250ml | 350ml | 500ml- Loại Nắp : nắp nhựa ( Đen Hoặc Trắng Có Ron kín nước )- Trọng lượng :250gr-500gr- Trình...

Hũ Thủy Tinh Delisoga Striped Pillar Glass Jar , Nắp Inox 304 | Tùy Chọn Dung Tích

( 900ml/1250ml/1650ml/2100ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.HMFG60-900B | 900ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 900ml , 1250ml , 1650ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Inox- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

DELI HMF-G26 - Hũ Thủy Tinh Delisoga Vintage Wooden Lid Jar Glass Nắp Gỗ | Dung Tích Và Họa Tiết Tùy Chọn

( 960ml/1250ml/1800ml/2100ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 960ml | HMF-G26-1A | Họa Tiết Lá
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 960ml , 1250ml , 1800ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

Hũ Thủy Tinh Delisoga Glass Sealed Jar , Nắp Inox 304 | Tùy Chọn Dung Tích

( 900ml/1250ml/1650ml/2100ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.HMFG60-900 | 900ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 900ml , 1250ml , 1650ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Inox- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

Hũ Thủy Tinh Vuông Delisoga Borosilicate Storage Glass | Nắp Gỗ , Tùy Chọn Dung Tích

( 315ml/425ml/825ml/1210ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: GPG4060-1 | 325ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 315ml, 425ml, 825ml, 1210ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :400gr đến 1000gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Hũ Thủy Tinh Tròn Delisoga Borosilicate Storage Glass | Nắp Gỗ , Tùy Chọn Dung Tích

( 685ml/830ml/1050ml/1300ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.GPG10-1 | 685ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 685ml , 830ml, 1050ml, 1300ml, 1400ml, 1750ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :400gr đến 1000gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng -...

Hũ Thủy Tinh Sọc Nắp Thủy Tinh Đựng Thực Phẩm | Tùy Chọn Dung Tích

(650ml/1250ml/2200ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: H.217-3 | 650ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Tùy theo Dung Tích- Dung tích : 650ml, 1250ml , 2200ml- Loại Nắp : Nắp Thủy Tinh- Trọng lượng :500gr đến 1200gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship...

Hũ Thủy Tinh Delisoga Striped Pillar Glass Jar , Nắp Inox 304 | Tùy Chọn Dung Tích

( 900ml/1250ml/1650ml/2100ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.HMFG60-900B | 900ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 900ml , 1250ml , 1650ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Inox- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

DELI HMF-G26 - Hũ Thủy Tinh Delisoga Vintage Wooden Lid Jar Glass Nắp Gỗ | Dung Tích Và Họa Tiết Tùy Chọn

( 960ml/1250ml/1800ml/2100ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: 960ml | HMF-G26-1A | Họa Tiết Lá
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 960ml , 1250ml , 1800ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

Hũ Thủy Tinh Delisoga Glass Sealed Jar , Nắp Inox 304 | Tùy Chọn Dung Tích

( 900ml/1250ml/1650ml/2100ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.HMFG60-900 | 900ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 900ml , 1250ml , 1650ml , 2100ml- Loại Nắp : Nắp Inox- Trọng lượng :  550gr đến 1500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng...

Hũ Thủy Tinh Vuông Delisoga Borosilicate Storage Glass | Nắp Gỗ , Tùy Chọn Dung Tích

( 315ml/425ml/825ml/1210ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: GPG4060-1 | 325ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 315ml, 425ml, 825ml, 1210ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :400gr đến 1000gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Hũ Thủy Tinh Tròn Delisoga Borosilicate Storage Glass | Nắp Gỗ , Tùy Chọn Dung Tích

( 685ml/830ml/1050ml/1300ml/1400ml/1750ml | Hộp 06 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: DEL.GPG10-1 | 685ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Xem chi tiết- Dung tích : 685ml , 830ml, 1050ml, 1300ml, 1400ml, 1750ml- Loại Nắp : Nắp Gỗ- Trọng lượng :400gr đến 1000gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng -...

Hũ Thủy Tinh Sọc Nắp Thủy Tinh Đựng Thực Phẩm | Tùy Chọn Dung Tích

(650ml/1250ml/2200ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: H.217-3 | 650ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Kích thước : Tùy theo Dung Tích- Dung tích : 650ml, 1250ml , 2200ml- Loại Nắp : Nắp Thủy Tinh- Trọng lượng :500gr đến 1200gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship...

Bình hoa Thủy tinh Nhiều màu Sắc cao 13cm | MS32

( Cao 12.7cm | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BH-MS32 | 12.7cm
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BH-MS19 | 15.0cm- Kích thước : (Cao 12.7cm - miệng rộng : 3.3cm - Bụng đường kính 6.8cm )- Dung tích : -.-- Loại Nắp :  không nắp- Trọng lượng :250gr- Trình...

Bình hoa Thủy tinh Tròn Bầu Cao 15 cm | MS19

( Cao 15.0cm | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BH-MS19 | 15.0cm
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BH-MS19 | 15.0cm- Kích thước : (Cao 15cm - miệng rộng : 7cm - Bụng đường kính 11.0cm )- Dung tích : -.-- Loại Nắp :  không nắp- Trọng lượng :350gr- Trình...

Lọ Thủy tinh Tròn Kim cương nút Gỗ 90ml

( 90ml | Set 10 Lọ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: NTC | 90ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : NTC.90 | 90ml- Kích thước : (Cao 9.0cm - đường kính bụng 6.5cm - Miệng 2.0cm)- Dung tích : 90ml- Loại Nắp :  nắp gỗ ép- Trọng lượng :200gr- Trình trạng : Mới...

Hũ Thủy Tinh Bí Ngô 200ml Nắp Gỗ Ép

(200ml | Set 10 Hũ )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BN-200 | 200ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BN-200 | 200ml- Kích thước : ()- Dung tích : 200ml- Loại Nắp :  nắp gỗ ép- Trọng lượng :200gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm...

Bình kim Cương Cấm hoa nhiều màu sắc Cao 21cm | MS.16

( Cao 21.0cm | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BH-MS16 | 21.0cm
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BH-MS16 | 21.0cm- Kích thước : (Cao 21.0cm - miệng rộng : 6.5cm - Bụng đường kính 10.0cm )- Dung tích : -.-- Loại Nắp :  không nắp- Trọng lượng :200gr- Trình...

Bình Hoa Bí Ngô Nhiều Màu Sắc Cao 19.0cm | MS15

( Cao 19.0cm | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BH-MS15 | 19.0cm
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BH-MS15 | 19.0cm- Kích thước : (Cao 19.0 cm, Đk đáy 10.0 cm - Đk Miệng 9.0 cm - Đk Eo 7.0cm )- Dung tích : -.-- Loại Nắp :  không nắp- Trọng...

Chai Tinh Dầu Trắng Mờ Nắp Bóp Nhỏ Giọt Khuyên Xi

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.TM(BX) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDTM-BX- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ Giọt | Khuyên Xi  | Óng Thủy Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr-...

Chai Tinh Dầu Nâu Mờ Nắp Xịt Sương xi Đen Cao Cấp

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.NM(XS) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Xịt Sương | Xi Đen Cao Cấp- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật :- Dòng...

Chai Tinh Dầu Nâu Mờ Nắp Bóp Khuyên Xi Đen

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.NM(B.XD) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XD- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ Giọt | Khuyên Xi Đen | Óng Thủy Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr-...

Chai Tinh Dầu Nâu Mờ Nắp Xịt Sương Cao Cấp

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.NM(XS) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Xịt Sương | Mạ Vàng Cao Cấp- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật :-...

Chai Tinh Dầu Nâu Mờ Nắp Xịt Sương

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.NM(XS) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Nhỏ Giọt | Mạ Xi- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật :- Dòng chai...

Chai Tinh Dầu Nâu Nắp Nhỏ Giọt Xi | Tùy Chọn Màu Nắp

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TD.NM(X) | 5ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-X- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Nhỏ Giọt | Mạ Xi- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật :- Dòng chai...

Chai Nhựa PET Vòi Xịt Sương 50ml | 100ml

( 50ml | 100ml | PET | Vòi Xịt Sương )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CN.PET.50.X | 50ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 🌸 Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CNP-100 | 100ml - CNP-50 | 50ml- Kích thước : (-.-)- Dung tích : 500ml | 1000ml- Loại Nắp : Phun Sương- Trọng lượng : 50gr- Trình trạng : Mới 100%-...

Chai Nhựa PET 1000ml Vòi Nhấn GEL

( 1000ml | PET | Bao 132 Chai )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CN.PET.1L.X |1000ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 🌸 Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CNP-1000 | 1000ml- Kích thước : ( Đ.kính miệng 8.0cm - ĐK đáy 2.8cm  - Chiều cao 23.5cm)- Dung tích : 1000ml- Loại Nắp : Vòi Nhấn GEL ( Nhấn Gọt )-...

Chai Thủy Tinh Mờ Nắp Nhấn Gel Vàng

( 40ml | 60ml | 80ml | 100ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CKM | 100ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : CKM- Dung tích : 100ml | 80ml | 60ml | 40ml- Loại Nắp : nắp Nhựa xi Vàng nhấn Gel - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Hũ Kem Nâu Nắp Đen

( 20gr | 30gr | 50gr )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HK-N | 20gr
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : HKN-D- Dung tích : 20gr, 30gr, 50gr- Loại Nắp : nắp Nhựa Đen mờ - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm nổi bật :- Dòng hũ...

Chai Vuông Nước Hoa Xịt Sương 10ml

( 10ml | 100 Chai )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CXV | 10ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 🌸 Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CXV-10 | 10ml- Kích thước : ( Đ.kính miệng 1.0cm - Cạnh đáy 1.8cm  - Chiều cao 8.5cm)- Dung tích : 10ml- Loại Nắp : nắp Xịt mạ vàng cao cấp- Trọng lượng...

Hũ Kem Mờ Nắp Bạc

( 5gr | 15gr | 20gr | 30gr | 50gr | 100gr )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HK-B | 5gr
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : HKM-B- Dung tích :5gr , 10gr, 15gr , 20gr, 30gr, 50gr, 100gr- Loại Nắp : nắp bạc mờ - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2.  Điểm...

Bình Thủy Tinh Tròn Bầu Nắp Gỗ | Tùy Chọn Dung tích

( 100ml | 250ml | 500ml )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CRT.GO | Trong 100ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn: 1.Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CRT.GO , CRM.GO- Kích thước :- Trọng lượng :700 - 250gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :- Với kiểu dáng sang trọng, Thủy...

Bình Trụ Rồng Đựng Rượu Nắp Gài 4 Lít | BRG 4L , Thủy Tinh Cao Cấp

( 4000ml | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BRG-4L | 4000ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BRG 4L- Kích thước : ( Đk 12.0cm - Cao 34cm - Miệng 9.0cm )- Dung tích : 4000ml- Trọng lượng : 2500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng -...

Bình Trụ Rồng Đựng Rượu Nắp Gài 10 Lít | BRG 10L , Thủy Tinh Cao Cấp

( 10000ml | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BRG-10L | 10000ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BRG 10L- Kích thước : ( Đk 17.0cm - Cao 49cm - Miệng 12.0cm )- Dung tích : 10000ml- Trọng lượng : 2500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship...

Bình Trụ Rồng Đựng Rượu Nắp Gài 19 Lít | BRG 19L , Thủy Tinh Cao Cấp

( 19000ml | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: BRG-19L |19000ml
 • Thương hiệu: Saigon Glass Bottes
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BRG 19L- Kích thước : ( Đk 20.0cm - Cao 57cm - Miệng 12.0cm )- Dung tích : 19000ml- Trọng lượng : 2500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship...

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 2.0 Lít | HK 2.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 2 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HK-2.0 | Ko Vòi
 • Thương hiệu: Jusheng glass
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 2.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 2000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản Phẩm Bình Thủy...

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 3.0 Lít | HK 3.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 3 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HK-3.0 | Ko Vòi
 • Thương hiệu: Jusheng glass
 • Mô tả ngắn:  1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 3.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 3000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản Phẩm Bình Thủy...
0
Chai Lọ Thủy Tinh Sài Gòn back to top

1900.27.27.25

Facebook